Privacyverklaring

Wij vinden privacy belangrijk en verwerken daarom slechts persoonsgegevens indien dit op een wettelijke en transparante wijze gebeurt. Dit betekent onder andere dat wij:

✓ Duidelijk vermelden aan je welke gegevens wij verwerken.
✓ Alleen gegevens verzamelen die nodig zijn om onze gerechtvaardigde doelen te verwezenlijken.
✓ Niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is.
✓ Redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet onjuist zijn.
✓ Bewaartermijnen in acht nemen en hierna de gegevens wissen.
✓ Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen.
✓ Jouw rechten, te vinden in artikel 11 van deze privacy- en cookieverklaring, respecteren.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij zullen er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van ons verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren.


1. Over ons

Algemene informatie
- Dani Eline onderdeel van de organisatie-eenheid die gekenmerkt wordt in het handelsregister onder KvK-nummer: 74121057.
- BTW-nummer: 859779488B01
- E-mail: info@dani-eline.nl
- Schriftelijk: Dani Eline, Postbus 320, 5430 AH Cuijk
Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op onze website (www.dani-eline.nl) en de daaruit voortvloeiende dienstverlening. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van jouw gegevens, dan kun je met ons contact opnemen.


2. De gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens van je verzamelen:

 • NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke stand
 • Offertenummer
 • Factuuradres
 • Legitimatiebewijs
 • BSN-nummer
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld jouw bankgegevens, bankafschriften en informatie over jouw financiële situatie, zoals inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden)
 • Betaalgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Social media accountgegevens, indien van toepassing
 • Gegevens omtrent de gezinssituatie en woonsituatie
 • Persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met ons, die jij zelf actief verstrekt (bijvoorbeeld gegevens over jouw gezinssituatie)
 • Voor de website worden cookies gebruikt, bijvoorbeeld om het surfgedrag te analyseren. In sommige gevallen wordt het gebruik van cookies beschouwd als de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover is te vinden in artikel 10.

Dani Eline kan gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken als onderdeel van de dienstverlening. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er gegevens over jouw gezondheid worden verwerkt. Dani Eline zal vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming, voordat je deze gegevens verstrekt.

Op onze website vind je social media-buttons van Instagram, LinkedIn en mogelijk andere links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacy- en cookieverklaring. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kan hier lezen hoe deze platformen omgaan met jouw privacy:


3. De verzameling van jouw gegevens

Wij verzamelen jouw gegevens op verschillende manieren. Veelal verkrijgen we deze gegevens direct van jou, bijvoorbeeld omdat je ons een e-mail hebt gestuurd, of ons online contactformulier hebt ingevuld. Wij kunnen ook gegevens verzamelen uit openbare bronnen, zoals het handelsregister van de KvK of social media.


4. Waarom we jouw gegevens verzamelen

Wij verzamelen gegevens omdat de dienstverlening anders niet verstrekt kan worden. Zo zijn gegevens nodig om een overeenkomst voor budgetbeheer te kunnen sluiten en uit te voeren, een offerte op te kunnen sturen, een rekening te kunnen openen, de website te verbeteren door middel van analytische diensten, een factuur te kunnen sturen, advertenties te kunnen tonen, of je te kunnen benaderen met een aanbieding. Op onze website heb je de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Om jouw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, vragen wij of je een aantal gegevens kunt achterlaten. Wanneer jij een online bestelling op deze website doet, willen wij een aantal gegevens van jou ontvangen, zodat wij de bestelling kunnen voltooien en een factuur kunnen opmaken en verzenden. Om de betaling te voltooien, wordt je doorgeleid naar jouw bank via iDEAL. Wanneer je besluit om op de website het intakeformulier in te vullen, vragen wij om een aantal gegevens van je en eventueel van jouw partner, zodat jouw/jullie financiële situatie goed in kaart kan worden gebracht. Wij bieden geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Jouw gegevens worden verzameld met het oogmerk je deze nieuwsbrief te kunnen sturen. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden administratief verwerkt.


5. Op welke gronden verwerken wij jouw gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd dient te zijn op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken jouw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 • Toestemming. Als jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, geef jij jouw toestemming om deze te ontvangen. Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je deze te allen tijde weer intrekken.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij kunnen een overeenkomst aangaan voor budgetbeheer, en jouw persoonsgegevens zijn nodig voor het sluiten en de uitvoering van deze overeenkomst.
 • Een gerechtvaardigd belang. Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege directe marketingdoeleinden, om te kunnen reageren op vragen of opmerkingen die zijn binnengekomen via het contactformulier, per e-mail of via offline kanalen. Hierbij wegen wij altijd het eigen belang af tegen de belangen van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking.
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij zijn wettelijk verplicht om onze administratie 7 jaar lang te bewaren.


6. Duur gegevensopslag

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken. Uiteraard kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. In ieder geval hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens die via het contactformulier zijn verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de afhandeling en beantwoording daarvan.
 • Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden er gegevens verzameld. Deze gegevens worden vernietigd zodra jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
 • De wettelijke fiscale bewaartermijn van zeven jaar voor betaalgegevens.


7. Doorgifte gegevens aan derden

Wij maken onder meer gebruik van de volgende diensten van derden, waaronder onze verwerkers:

a) Hosting van de website
b) Accountant voor onze financiële administratie
c) Online boekhoudprogramma (Moneybird)
d) OnView
e) Anntac
f) Telefoondiensten
g) Betaaldiensten (zoals iDEAL)

Met alle (sub)verwerkers sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst. Waar mogelijk maken wij gebruik van verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER. Wij zien erop toe dat gegevens alleen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER die gevestigd zijn in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land en/of waar sprake is van een Privacy Shield.


8. Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen.

 • Wij hebben de volgende maatregelen genomen:
  Fysieke toegangscontroles
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Encrypted opslaan via de NAS met een back-up in de cloud
 • Anti-virus programma’s en regelmatige software updates
 • TLS (voorheen SSL-encryptie)


9. Geautomatiseerde besluitvorming, profilering

Wij nemen geen beslissingen over mensen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.


10. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en die jouw browser vervolgens opslaat op jouw computer of mobiele apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website jouw acties of voorkeuren in de loop van de tijd "onthouden". Sommige cookies worden door deze website geplaatst, terwijl andere door derden worden geplaatst. Wij hebben geen volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus wij adviseren je om de privacy- en cookieverklaringen van deze derde partijen te lezen.

Door gebruik te maken van cookies, zorgen we ervoor dat deze website naar behoren functioneert, zodat je een optimale gebruikerservaring krijgt. Ook kunnen wij zo beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en wat we kunnen doen om deze website te verbeteren.

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

Noodzakelijke cookies.

Deze website gebruikt strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor de werking van de site. De cookies woocommerce_cart_hash en woocommerce_items_in_cart worden gebruikt voor het bijhouden van WooCommerce producten (sessie). De cookie wp_woocommerce_session_ bevat een unieke code voor elke klant, zodat deze weet waar de cartgegevens in de database voor elke klant te vinden zijn en verloopt na 2 dagen.

Analytische cookies.

Google Analytics. Door gebruik te maken van deze service kunnen wij het verkeer op onze website volgen. Google Analytics verzamelt first-party cookies, gegevens over het apparaat/browser, IP-adres en on-site/app- activiteiten voor het meten en rapporteren van statistieken over gebruikersinteracties op de websites en/of apps die Google Analytics gebruiken. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Verder hebben wij ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. Deze cookies zijn _ga, _gat, _gid en de pixel collect en worden maximaal twee jaar bewaard. Als je hier meer over wilt weten, kan je de privacyverklaring van Google Analytics lezen.

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kan jouw browser instellen om cookies te weigeren en je kan daarnaast cookies verwijderen wanneer jij maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de 'voorkeuren' van jouw browser. De 'help'-sectie van een browser kan je naar de juiste plek leiden waar je de cookies kunt uitschakelen. Wanneer jij cookies wilt beperken, weigeren of verwijderen, kan je mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken en jouw gebruikservaring kan beperkt zijn.

Meer informatie over het gebruik van cookies kun je vinden in ons Cookiebeleid en op de website van de Consumentenbond. Mocht je toch nog vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van cookies, neem dan contact op via info@dani-eline.nl


11. Jouw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal belangrijke rechten die je kunt uitoefenen. Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je een e-mail sturen naar info@dani-eline.nl of schriftelijk contact opnemen.

Dit zijn jouw rechten:

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft je meer controle over jouw eigen persoonsgegevens. Je hebt namelijk het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van ons te verkrijgen.
 • Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiermee kun je een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, opvragen.
 • Het recht op rectificatie en wissing van jouw persoonsgegevens. Je kan ons verzoeken om jouw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat jij hiertegen bezwaar hebt. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zullen wij jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.
 • Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt het recht jouw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.


12. Klacht indienen

Natuurlijk helpen we je graag verder indien jij vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Je kan daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen ons met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.


13. Wijziging privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 november, 2019. Wij kunnen de privacy- en cookieverklaring op elk moment wijzigen. Wij zullen altijd de laatste versie op onze website plaatsen.